❤❤پرسپولیس❤❤ سلام پرسپولیسی ها خوش اومدید اما اس تق لالی ها..... بی خیالش افتخار می کنم که ننگ آبی بودن روم نیست با افتخار داد میزنم پرسپولیس سرور استقلاله http://perspolis.mihanblog.com 2020-04-08T06:48:36+01:00 text/html 2012-03-07T13:49:33+01:00 perspolis.mihanblog.com هوادار سرخ ارتش سرخ آماده تیر باران الهلال http://perspolis.mihanblog.com/post/1 <P align=right><FONT color=#000000 size=2>به الهلالی ها گفته بودیم که به رنگ آبی حساسیت داریم خودشوون دلشون می خواد سوراخ بشن........<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>یاد دربی 74 افتادم!همونطور که استقلالی ها 3 تا خوردن الهلالی ها هم می خورن<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>به امید پیروزی تیم محبوبمون </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>پرسپولیس همیشه قهرمان</FONT></P> <P align=right><IMG height=299 src="http://persepolise.persiangig.com/image/derbi66.jpg" width=222></P>